.. عاشقانه داستان کوتاه کتاب آموزش دانلود عکس طنز عشق شعر - کامل ترین تقسیم بندی قوم بختیاری 0کسب درآمد
 
عاشقانه داستان کوتاه کتاب آموزش دانلود عکس طنز عشق شعر
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : کوروش جدیدی
پنجشنبه 15 مرداد 1394 :: نویسنده : کوروش جدیدی

.کاملترین چ

 ایل بختیاری، به دو شاخه هفت‌لنگ و  چهار لنگ منشعب می‌گردد،
 چهارلنگ از ۵ باب یا شعبه و هفت‌لنگ نیز از ۴ باب تشکیل شده است
.نمودار سازمانی به ترتیب عبارتند از: کنفدراسیون (ایل)، شاخه، باب، طایفه، تیره، تش، اولاد ، کربو ، خانواده،

 باب  دورکی که یکی از شعب  هفت لنگ است  از طوایف زیر تشکیل شده است:
•بابااحمدی –  زراسوند –  اسیوند –  موری –  گندلی  – آسترکی


بابااحمدی  (از شش تیره تشکیل شده است).
میرحاج (میراج)
کشکی
 سراجدین‌وند(برام، کوهی، ادیوی)
احمدفخرالدین
درویش آدینه
کشکی(اولاد سُمال – اولاد بابا – اولاد عرب – اولاد کریم – اولاد کاظم – اولاد میرزاحسین – اولاد شنبه – اولاد القاص – اولاد پنجی)


طایفه آسترکی( از ۹ تیره تشکیل شده است)
•تیره سلار: دو تش :(علیوند،جاوند) 

⭐تیره بهرامسری: 9تش :(محمدرضا، تاج دین وند، سهرسهروند،  آدینه ، عیدی ،زیلا، صفر، تش تشمال، تش دوست محمد)

• تیره خراج:یک تش( حسین) 

• تیره کاهد: سه تش :(پرویز، رفیع ،محمد) 

• تیره دهدار: دو تش:(علیمردان، رمضان)
 
• تیره مهمدوند:شش تش:(ابدال، نامدار،سردار،حسین، پاپا، چراغ) 

•تیره اسه‌وند:سه تش:(خدابخش، اتابک، نجف)
 
•تیره گاهی‌وند:شش تش:(فرامرز،شمی، قیصر، شیرازی، رهدار، تقی) 
• تیره های وابسته به طایفه آسترکی
•تیره مختاری (چهاربری): ۸تش:(نامدار،بختیار،نصرالله، غفار، شمس الله، محمدعلی، جانعلی، رسول) : چهاربری در گذشته خود یک طایفه مستقل بود اما در زمان قاجار به دوبخش تقیسم شد .چاربری هفت لنگ و چاربری چهارلنگ . بخش هفت لنگ در کنار طایفه آسترکی هستند

تیره کوشه: که از تیره گرپی از طایفه حاجیوند میوند چهارلنگ جدا شده و به طایفه آسترکی پیوسته اند و هنوز نیز به گرپی معروفند 
 تیره گیلانی :که از استان گیلان(رشت) شمال کشور در زمان صفویه به بختیاری کوچ داده شده اند و جزء آسترکی به حساب می آیند. 
طایفه زراسوند( از ۱۶ تیره تشکیل شده است)
•تیره عبدالخلیل خسروی – تیره احمدخسروی – تیره خدری – تیره خدرسرخ – تیره توشمال – تیره علاسوند – تیره سیف‌الدین‌وند – تیره هیهاوند – تیره کورکور – تیره گرکه – تیره زنبور – تیره ایمری _ تیره میر – تیره یتیم – تیره پیوندی – تیره شهی
طایفه گندلی( از یازده تیره تشکیل شده است)
 بره بی چاست
جلیل وند
ورناصری
صالح بابری
سلطانعلی وند
گوله وند
سبز علی وند
بازی وند
مدولی
خواجوند
شهریاروند  
طایفه اسیوند( از ۶ تیره تشکیل شده است)
•تیره خواجه : تش فولادی – تش تاج پور 
•تیره پِل: تش پل گپ (یا عالیپور) – تش پل کوچک
• تیره گاودوش( تش هزاریان – تش جهان‌بین – تش حسین‌وند )
• تیره شهماروند 
• تیره بردین (تش زردوند – تش حاجی‌پور -تش شاهرخ‌وند)
•تیره مرغایی(این تیره با نام خراسانی نیز شناخته می‌شود. واژه مرغاو یا همان مرو، نام پیشین خراسان بوده است. این گروه در زمان نادرشاه به منطقه بختیاری کوچیده‌اند و از ابواب جمعی طایفه اسیوند هستند)
طایفه موری( از یازده تش تشکیل شده است)
اسوند
اوروند
قریب گر
الیجه وند
كرتلایی
عیدیوند
بوری
كریم وند
قاسموند
 عبده وند
گرداگونی
2- بهداروند باب                       

طایفه منجزی 
نیم بُنیچه
تاج الدین عبدالهی
بولسنی
لَوخرده(لبخورده)
روا ( روباه )
هِلیلی
مال احمدی 
لم لَمَی
شیخ بابا زاهد

طایفه بلیوند
جوبریز
شهوند
 نیریزوند
شكلك 
شیخ میروند
سراج وند
شیخ
طایفه علاالدین وند 
برات 
قربان

طایفه کیارسی 
نورالدین وند
حاجی وند
درویش وند

طایفه گندایی
نادروند
میرگپ
جوانمرد
حیدروند
طایفه تردی
کبود (کوه)
شیرازی
اوستا
ملا
مُروزنی
عالی جمالی
چنگایی

طایفه حسنکی (اسنکی)
قاید 
کلار
کیورون
طایفه دیناشی (دهناشی)
امروند
تهماسب وند
شیرانی 
جمالوند 
غیبی وند

طایفه للری
یاوری
مادالی
محمدحاجی
خواجه 
بندار
فلونی
بهاالدین

طایفه مش مرداسی
جهانگیر
قنبر
چراغ

طایفه فرگنی
حیدر
محمد
رهدار
روزعلی
طایفه جانکی سردسیر (سه دهستانی)
جلیلی
محمودی
ریگی
بارزی
بردبر
سیاسی
شیرانی
فلاردی
شیرازی
میلاسی
خالدی


3- بابادی باب

طایفه عکاشه

آلونی 
جاوی
شهرویی
كلامویی
كله سن
سله چپن
كوشكی
میرزاوند 
شهوی
میلاسی
كید
مویی
ونكی
كهو


طایفه نصیر
قاضی
محمدجعفری
احمدی
شیرازیطایفه راکی
قاسم وند
كلاوند
طهماسوند 
فردی وند 
جاوند 
ذوالفقاروند
برجویی
ارزانی وند

طایفه ململی
سمالوند
سله چین
بهلول
لیموچی
کوراوند 
صالحوند

طایفه میرقاید(میرکاید)
دوستعلی 
سراج الدین 
خشنوی 
ركان 
شیخ بابا روزبان

طایفه مدملی

جانعلی وند
خدادادوند
شامسیروند

طایفه شهنی
تاجدیوند 
ارزانی وند 
بهادروند 
خواجه 
شاحسین وند 
قنبروند 
باروند 
شیخوند 
كاشانی 
بلیل
شیخ 
چرم
طایفه آرپناهی
كسدی 
بیر 
داود كولی 
ركدی 
خدادادی 
پیر تازه
طایفه احمد محمودی


                

طایفه عالی انور
اولاد (فرامرزخان و جهانگیرخان)
احمد سمالی 
حاجی ور
تقی عبدالهی 
جلیل
لک ( تیره لک اصالتا از طایفه لک در ملایر و لرستان هستند و به بختیاری کوچیده اند)

طایفه گله
بور
دیله
سلكون
خواجه
حیدری

طایفه شیخ رباط
اسدی
یوسفی 
بهزادی 
بارانی
علایی
ویسی
عیدی
طایفه گمار
كپری
اداپا
تودویی
هزار میشی
طایفه پبدنی
سلگون
رمدان
عبدالله
                                  

4- دینارونی باب                         

طایفه سهید (سعید)

كیمقصودی
كیشمصوری
كی بندری
پاتاوه ای
شاه پیری
حاجی
خداوش
طایفه سرقلی
مهری
تهماسبی
غریبی
زیلایی
گدایی
گداری
قاسمی 

طایفه اورک
خواجه
كیان
لندی
ال داودی
جلالی
موزرمی
شاپوری
حضوری
گوزالكی
گل بامكی
عرب شلیلی
چاربنیچه
كی شیخ عالی
اولادحاج علی
شیخ انجیری
غلام
لجم اورك
خدابخشی
باطولی


طایفه عالی محمودی
مهرعلی خانی
علی مردانخانی


طایفه نوروزی
كمالوند 
یار علی وند
میانگران 
راسفند

طایفه گورویی
مم شوسینی
عیسی وند 
سیر بیری
پینه
 
طایفه بویری
گلالی 
ممدی
نوشاری
شیخ میری
جهانگیری
سمالوند
غلاموند
طایفه بندونی
رفنی
بوگری
سونكی
سرتنگی
سرروكی
بنی مسن
شیاسی
هلوسعد
قنبری

طایفه شالو
سیف الدین وند
گدا
محمدآقایی
موسایی


شاخه چهارلنگ بختیاری
1-محمودصالح و ممزایی باب
2-میوند باب
3-موگویی باب
4-کیانرسی باب
5-زلکی باب
1-محمود صالح ( محمد صالح) و ممزایی
طایفه اورش
عبدالکریم
عجم
تیمور
مدد
بهرام

طایفه مم جلال الدین
حج عالی
کل محمود
بالی
فتح علی

طایفه آدگار
محسن
حج مراد
فریدون
شیرمحمد

طایفه قلی
بیژگردی
صدرانی
مختار

طایفه کافلی
بنیادوند
نادعلی وند
رضاوند
زیلاوند

طایفه آل دویت( داود)
اله یاری
حیدر
ملا
آلی

طایفه ممزایی
هلیل
ایسپره
نساروند
 فرخوند 
جمالوند
دربالایی
هونه باوا
آرپناهی
هارونی 
دود انگه
استكی
بدرده
شیخ سلیمان احمد 
باوا 
كتكی


 

2- میوند ( ممیوند )     
طایفه ایسوند
طهماسوند 
چناری
جافروند
زیبایی
گورویی
اداوی
هیودی
جمشیدوند
طایفه فولادوند
سالاروند
گراوند
هونه جمالی 
هونه قاید 
خواجه 

طایفه حاجیوند
كیرو
دسگرد
تات خیری
غالبی 
هیل هیل 
الیاسی
گرپی 

طایفه بساک
گرگیوند 
قیاسوند
اتابكی
جمشید وند
جلیلوند 
شهریسوند 
شریفوند 
مدمهمید (ملك محمودی)
میرزاوند 
بزی 
آلی گر
تشمال

طایفه عبدالوند
كوشاری 
زرین  چغایی
گرپی
تونی
گرپی
ده قاضی
درویشی
چكون
مارویی

2- زلکی (زلقی)باب

طایفه دوزنی
غیب الله وند (الون عباسی ، سرقلاعی) 
محمد سلیمانی
شیخ گوشه
شمس الدین وند 
دره كایدی 
شامنصوری
تاجمیری
غیبی وند 
رحمت وند(رمدوند)
جمالوند
ماندنی(موندنی)
شیخ باباروزبه
کاهگونی
گانر
حیدروند

طایفه هزارسی
جوبازوند
پزی یا لیرکی
محمدوند
سلیمان وند
حسن وند
دراشگفتی
ترپی
بی اوی (بی آبی)

طایفه جاوند
ایسوالی
چلانی(محمدرضاوند)
ارجنکی
خمکاروند
شهکه وند
شیخ
سهرسهر
قربان وند
عباس وند
چنگری 
اسدوند

طایفه میانجایی
چهاربری
شهکه وند (کرمعلی وند و مهدی وند)
آدینه وند
علی محمد وند
کووری
قربان وند
رجب وند
ابراهیم وند
صابروند
مددوند
عسگروند
قنبر وند
شیخ پیر بادوش
پیراحمد فداله 
 درکایدی
هادل دوند 
 کلاوند


طایفه بریم وند( ابراهیم وند)
 قیطاس وند
القاص وند
کوه کن(مددی)
ابول وند
حیدروند
مهلی وند
غلام وند

طایفه چهارطایفه 
چپال
میکور
بلفایی
احمدوند


3-موگویی باب
خواجه 
بیرگویی
خویگونی
شیاس
كیماس
مهدور
دویسی(دویستی) 
شیرازی
باوا شمس الدین
چرم
هلیل
سله چیوایی
گزی
مری
حسومی(حسامی)
سلک(سرلک)
هونه خویی
مور 
مازری
شیخ صالح کوتاه
   
4-کیانرسی باب
طایفه سهونی(باورساد،كهیش،حموله)
طایفه محمد جعفری
پاپا جعفری
عالی جعفری
غریب وند
هركول
ایش گشاس
اسفراین
بوربور 
برون 
پوستین به كول
تمبی 
سندلی 
سیلان
ورمهمید
گریچه 
گل گیری

طایفه جانکی گرمسیر
مكوندی
مؤمنی
بدرانی 
كیویی
گرمسیری 
تلاور
میداودی
ممبینی 
بلواسی
طوایف وابسته به کیانرسی باب 

زنگنه و كرد زنگنه ( از ایل زنگنه کرمانشاه در سال 1145 ه ق توسط نادرشاه به بختیاری کوچ داده شدند)
گوندوزلو ( از ترکان افشار در زمان نادرشاه به بختیاری کوچ داده شدند)

منبع: بنه وار من ایل من ( تاریخ بختیاری پس از ساسانیان) ،

دوستان لطفأ اصل خودتون و همینطور نام ایل و تبارتون رو کامنت کنید 
اونایی هم که از طایفه و تیره ی خودشون اطلاعاتی ندارند کامنت بذارن تا بقیه دوستان راهنماییشون کنند

نوع مطلب : بختیاری ها، ای لرستان جان فدای خاک تو. قبله گاهم قلعه ی افلاک تو. سرزمین مادری یادت بخیر. شهرعشق ودلبری یادت بخیر. ای چراغ روشن اندیشه ام. من صدای آبشاربیشه ام. خاطرم راخرم وآبادکن. باکمانچه قلب من راشادکن. دل بسمت غارکوگان میرود. تاکیوشبها غزلخوان میرود. عاشق گرداب س، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 21 خرداد 1398 06:19 ب.ظ

This site really has all of the information and facts I needed concerning this subject and didn't know who to ask.
شنبه 4 فروردین 1397 09:18 ق.ظ

You explained it adequately.
free generic cialis cialis baratos compran uk generic cialis cialis great britain when will generic cialis be available cialis 100mg suppliers cialis 5 mg para diabeticos try it no rx cialis tadalafil 20mg cialis generic
یکشنبه 6 اسفند 1396 10:49 ق.ظ
اعضای خانواده من هر بار می گویند که زمان من را هدر می دهند
اینجا در وب، به جز من می دانم که من همیشه با خواندن چنین پست های خوب، دانش را فرا می گیرم.
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:02 ب.ظ
Hi there to all, how is all, I think every one is getting more from
this site, and your views are fastidious designed for new
viewers.
شنبه 14 مرداد 1396 08:44 ب.ظ
I have read so many articles on the topic of the blogger lovers however this piece of writing is truly a good piece of writing,
keep it up.
دوشنبه 21 فروردین 1396 10:48 ب.ظ
Hi there, You have done an excellent job. I will definitely
digg it and personally suggest to my friends. I'm confident
they'll be benefited from this website.
دوشنبه 21 فروردین 1396 09:08 ق.ظ
Today, I went to the beach with my children. I found a sea
shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!
جمعه 16 مرداد 1394 10:40 ق.ظ
پیشنهاد میکنم برای افزایش بازدید و همچنین معروف کردن وبلاگت توی این سیستم وبلاگت رو ثبت کنی
جمعه 16 مرداد 1394 10:28 ق.ظ
تاحالا سیستم هوشمند وبلاگدهی دیده بودی؟
این سیستم به صورت هوشمند وبلاگهاش رو توی گوگل و یاهو ایندکس می کنه
اینکار باعث افزایش ناگهانی بازدیدت میشه
درضمن قالب های فوق العاده جدیدی هم داره
آمار وبلاگت رو دقیق نشون میده
و صدها خصوصیت دیگه داره

پس همین حالا وبلاگت رو روی لاین بلاگ بساز
www.lineblog.ir

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


موضوعات
...
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
کسب درآمد
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic